wrapper_solutions_icon1

Tworzenie wartości
w niewykorzystanych szansach

wrapper_solutions_icon2

Poprawę wydajności
pracy i wyników

wrapper_solutions_icon3

Osiągnięcie sprawności
działania przy wsparciu ProfiZone

wrapper_solutions_icon4

Innowacyjne rozwiązania
oparte na synergii zespołu projektowego

O Nas

ProfiZone zapoczątkowało swoją działalność w styczniu 2014 roku w Dublinie, w Irlandii. Od tego czasu rozwija się pod względem zastosowanych technologii w szerokim ujęciu, wdrażając nowe i ulepszone produkty, procesy, usługi i doradztwo w obszarze oprogramowania, testowania hurtowni danych i testowania Business Intelligence. Funkcjonowanie firmy ProfiZone opiera się w dużej mierze o branżowe know-how, zdobytą już wiedzę praktyczną i technologiczną oraz innowacyjne podejście będące źródłem nowej wartości niezbędnej do zastosowania i realizacji projektów.

Mechanizm pobudzania innowacji wynika z oczekiwań klienta i ciągłych zamian zachodzących w IT. W ten sposób firma tworzy i dostarcza klientowi korzyści zaspakajając jego potrzeby, a sobie zapewnia zysk i skutecznie oraz konsekwentnie buduje markę.Wszystkie nasze projekty prowadzone są za pomocą metod zwinnych, dlatego nasze motto brzmi: Agility Creates Value. Misją firmy jest świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Więcej

Z nami testuje się sprawniej i wydajniej!

Nasze produkty i rozwiązania

E2E ColLab produkt premiera 2016 r.

wrapper_services_e2e_collab

E2ECollab jest internetową aplikacją umożliwiającą projektowanie i wykonywanie zautomatyzowanych scenariuszy testowych przy współpracy zespołu QA (manualnego i zautomatyzowanego), projektowego i analityków biznesowych. Predefiniowane bloki testowe zaprojektowane dla testowania interfejsu użytkownika, usług (web serwisów i baz danych), wydajności, obciążeń i bezpieczeństwa aplikacji umożliwiają łatwe i zwinne kreowanie scenariuszy testowych we współpracy całego zespołu projektowego wykorzystującego wbudowany mechanizm komentarzy.

E2ECollab jest doskonałym wyborem jako narzędzie do testowania End-To-End jak również projektowania i wykonywania tylko wybranych typów testowania w izolacji. E2ECollab świetnie nadaje się do testowania systemów, aplikacji internetowych, SOA, serwisów internetowych, integracji danych, hurtowni danych i analityki biznesowej (Business Intelligence).

Protractor E2E Testing

wrapper_services_protractor

Protractor to narzędzie dzięki, któremu możemy testować aplikacje oparte na AngularJS przy jednoczesnym użyciu Selenium.

ŚRODOWISKA TESTOWE:

Java Script / Protractor – WebDriver(PageObject) / Maven / Bamboo / GIT, SVN / Eclipse, VM / Agile (Kanban, Agile Jira, Scrum, Scaled Scrum – Nexus™ Framework) / Continues Integration

Powyższe techniczne uwarunkowania zależą od indywidualnych preferencji klienta.

Selenium

wrapper_services_selenium

Selenium to zestaw narzędzi open source ułatwiających procesy automatyzacji testowania aplikacji internetowych.

ŚRODOWISKA TESTOWE:

Selenium WebDriver and Junit (PageObject and Page Factory) / Java C# and other / Maven / Bamboo, Jenkins / GIT, SVN / Eclipse, VM / Agile (Kanban, Agile Jira, Scrum, Scaled Scrum – Nexus™ Framework) / Continues Integration

Powyższe techniczne uwarunkowania zależą od indywidualnych preferencji klienta.

Jsystem

wrapper_services_jsystem

Framework do wielopoziomowych testów automatyzacji.

ŚRODOWISKA TESTOWE:

Jsystem / Maven / Bamboo / GIT, SVN / Eclipse, VM / Agile (Kanban, Agile Jira, Scrum, Scaled Scrum – Nexus™ Framework) / Continues Integration

Powyższe techniczne uwarunkowania zależą od indywidualnych preferencji klienta.

Agile i Scrum

wrapper_services_agile_scrum

Metodyki zarządzania procesami zgodnie z Scrum.org

ŚRODOWISKA TESTOWE:

Scrum, Agile Jira, Kanban, Nexus™ Framework

Powyższe techniczne uwarunkowania zależą od indywidualnych preferencji klienta.

SoapUI

wrapper_services_soapui

Kontrola Web Service, wywoływanie, rozwój, symulacja i wirtualizacja, testy funkcjonalne, testy obciążenia i kompatybilności.

ŚRODOWISKA TESTOWE:

Groovy, XML / Definicja WSDL / Integracja z systemami BI / Maven / Git, SVN / Bamboo, Jenkins / Eclipse, VM / Agile (Kanban, Agile Jira, Scrum, Scaled Scrum – Nexus™ Framework) / Continuous Integration

Powyższe techniczne uwarunkowania zależą od indywidualnych preferencji klienta.

Apache JMeter

wrapper_services_apache_jmeter

Umożliwia testowanie wydajności, poprawności, wytrzymałości na duże obciążenie oraz analizę otrzymanych danych.

ŚRODOWISKA TESTOWE:

Maven / Git, SVN / Bamboo, Jenkins / Eclipse, VM / Agile (Kanban, Agile Jira, Scrum, Scaled Scrum – Nexus™ Framework) / Continuous
Integration

Powyższe techniczne uwarunkowania zależą od indywidualnych preferencji klienta.

Testowanie hurtowni danych, ETL i integracji danych

wrapper_services_oracle

W pełni zautomatyzowane testowanie hurtowni danych i integracji danych zawierające badanie konsystencji i integracji danych w poszczególnych warstwach hurtowni danych (CDC: cross-data-consistency), analizę danych pomiędzy systemami źródłowymi i hurtownią danych (SDC: source-data-consistency)jak również całościowy przepływ danych w procesach ETL, EL-T.

Nasze rozwiązania oparte są na następujących technologiach (również w zależności od indywidualnych preferencji klienta): Enterprise Data Quality, PL/SQL, Oracle Data Integrator (ODI), JSystem, E2ECollab.

Testowanie Business Intelligence

wrapper_services_oracle2

W pełni zautomatyzowane testowanie interfejsu użytkownika aplikacji analityki biznesowej i raportowania zawierające testy raportów, analiz ad-hoc, dashboard’ow, scorecard’ow, interakcji i reguł biznesowych, jak również testowanie wydajności, obciążeń i bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązania obejmują następujących producentów platform Business Intelligence: Oracle, SAP, Microsoft, IBM, Tableau, Pentaho, Jaspersoft i oparte są na następujących technologiach (również w zależności od indywidualnych preferencji klienta): Selenium/Protractor, SoapUI, LoadUI, JSystem, E2ECollab.

Innowacje

wrapper_services_innovation_lab

Ciągłe ulepszanie naszych produktów i istniejących rozwiązań, procesów i metod do warunków organizacji oraz jej otoczenia.

Hurtownie danych oraz ETL rozwiązania techniczne i projektowe

dw

Projektowanie i wdrożenie hurtowni danych oraz rozwiązań ETL na podstawie wymagań klienta. Oferujemy pełen cykl wdrożenia począwszy od zebrania wymagań, analizy danych i systemów źródłowych poprzez projekt i wdrożenie hurtowni danych i ETL, a następnie optymalizację rozwiązania, pełną dokumentację wraz ze wsparciem dla klienta w środowisku produkcyjnym. Specjalizujemy się również w migracjach istniejących rozwiązań hurtowni danych / ETL / integracji danych pomiędzy różnymi platformami i producentami, aktualizacji do wyższych wersji, projektowaniu rozszerzeń, optymalizacji lub wsparciu klienta i operacyjnego aktualnych produkcyjnych rozwiązań.

Business Intelligence rozwiązania techniczne i projektowe

bi

Projektowanie i wdrożenie rozwiązań analityki biznesowej (Business Intelligence, Big Data, Data Analytics) na podstawie wymagań klienta. Oferujemy pełen cykl wdrożenia począwszy od zebrania wymagań, analizy danych i systemów źródłowych poprzez projekt i wdrożenie systemu Business Intelligence / Big Data, a następnie optymalizację rozwiązania, pełną dokumentację i wsparcie dla klienta w środowisku produkcyjnym. Specjalizujemy się również w migracjach istniejących rozwiązań pomiędzy różnymi platformami i producentami, aktualizacji do wyższych wersji, projektowaniu rozszerzeń, optymalizacji lub wsparciu klienta i operacyjnego aktualnych produkcyjnych rozwiązań.

Testowanie w chmurze

usługa premiera 2016 r.

ct

Rozwiązania z zakresu Cloud Computing. Nowa usługa zaprojektowana z myślą o wygodnym udostępnieniu narzędzi i rozwiązań testowych bezpośrednio z chmury. Dzięki zaawansowanym technologiom wykorzystywanym przez ProfiZone, możliwe jest testowanie dowolnych aplikacji przez użytkowników całkowicie bezpiecznie, legalnie i szybko przy zachowaniu kontroli nad produktem ze strony jego twórcy.

Zespół

wrapper_team_icon1

Magda

Dyrektor operacyjny (COO)

wrapper_team_icon2

Joanna

Dyrektor techniczny (CTO)

wrapper_team_icon3

Kamila

Menedżer sprzedaży – Irlandia i Wielka Brytania

wrapper_team_icon4

Kasia

Menedżer sprzedaży – Polska

wrapper_team_icon5

wrapper_team_button_more

Portfolio

wrapper_portfolio_home

Home24, Niemcy

 

wrapper_portfolio_fexco

Fexco – Your Trusted Partner, Irlandia

 

wrapper_portfolio_hmh

Houghton Mifflin Harcourt, Irlandia

wrapper_portfolio_einformed

E-Infomed, Polska

 

ICON

ICON – A Symbol of Excellence, Irlandia

 

Tekenable

TEKENABLE – Providing solutions, Irlandia

 

Kim tak naprawdę jest Scrum Master?

Kim tak naprawdę jest Scrum Master?

Kim tak naprawdę jest Scrum Master?   Do podjęcia tego tematu, który dla wielu wydaje się oczywisty zmusiła mnie pewna sytuacja mogąca wcześniej czy...

więcej...

Optymalizacja czasu dostarczania … Kanban, Kaizen… Metodyki Zwinne

Optymalizacja czasu dostarczania … Kanban, Kaizen… Metodyki Zwinne

Optymalizacja czasu dostarczania usług medycznych za pomocą metodyk zwinnych   Podejście zwinne jest podstawową cechą udanych łańcuchów dostaw w obliczu niestabilnego i nieprzewidzianego zapotrzebowania....

więcej...

Inteligentny sposób …

Inteligentny sposób …

Inteligentny sposób na automatyzacje testów – Robot Framework   Robot Framework to generyczne narzędzie do automatyzacji testów oparte na słowach kluczowych dla testów akceptacyjnych...

więcej...